Moet alleen bij de Belastingdienst de top dichter bij de werkvloer komen?

by Willem Massier on 1 februari 2017 Reacties uitgeschakeld voor Moet alleen bij de Belastingdienst de top dichter bij de werkvloer komen?

Moet alleen bij de Belastingdienst de top dichter bij de werkvloer komen?

‘Een veel te grote afstand tussen top en werkvloer’, ‘De interne sturing en beheersing van processen moeten nu met voorrang worden verbeterd.’ en “Er is een gebrek aan regie en tegenspraak.’ Drie quotes uit het FD ontleend aan het rapport over het functioneren van onze Belastingdienst.

De top dichter bij de werkvloer

Als je de drie quotes in de kop leest, komen ze je als lezer van mijn blogs misschien bekend voor. Dat is dan niet zo raar. Ze vormen de kern van mijn pleidooi voor een totaal andere manier van werken in het bedrijfsleven. De top dichter bij de werkvloer brengen is een pleidooi om lean & meaningful als concept toe te passen door

  • medewerkers meer te betrekken
  • processen beter te managen
  • leiderschap meer dynamisch en zelfs wisselend in te zetten

Het is van het grootste belang om verouderde werksystemen te vervangen door systemen, waarbinnen samenwerken noodzakelijk én mogelijk is door gedeelde kennis. Zie ook mijn laatste blog ‘Waarom nog vasthouden aan verouderde werksystemen?‘ van vorige week.

De in de kop van dit artikel geplaatste quotes kwamen dit keer echter niet uit mijn pen, maar zijn door mij overgenomen uit het alarmerende artikel over belastinginning in het Financieel Dagblad van 27 januari jongstleden.

De politiek toont zich weer eens geschokt. Maar waarover eigenlijk?

Natuurlijk toonde ‘de politiek’ zich onmiddellijk ‘geschokt’ en wil men ‘zo snel mogelijk verantwoordelijk VVD-staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) erover aan de tand voelen’. (quote uit de kop van het Reformatorisch Dagblad). Zo gaat dat anno 2017. Er moet een schuldige gevonden worden en snel, want de verkiezingen zijn in aantocht. ‘Hoe kan het, dat de minister hier niets van wist?’ is daarbij steevast de vraag.

Profileren op basis van visie of …?

Wat mij elke keer weer enorm verbaast: in plaats van te kijken naar het werkelijke probleem en de diepe verankering ervan in onze samenleving, wordt gekeken naar de getrokken conclusies, die boven tafel zijn gekomen en de gevolgen, die het één en ander kan hebben: De commissie die vrijdag haar rapport presenteerde concludeert onder meer dat door de problemen bij de fiscus de continuïteit van ‘vitale processen’ in gevaar is gekomen, schrijft het RD. Geen enkele politicus heb ik horen opmerken: er moet wat gebeuren aan het informele circuit, waarbinnen processen door niemand worden gecontroleerd. Of het nu gaat over de ‘bonnetjesaffaire’ of de werkwijze binnen de top van de belastingdienst.

Kennis en macht delen

Ik durf de stelling wel aan, dat zolang kennis en macht niet gedeeld wordt met zoveel mogelijk betrokken, zolang zal macht ook kleven aan de mensen die de macht bezitten. Ze zullen het gaan beschouwen als hun eigendom. ‘Er is een grote autonomie ontstaan onder het motto: stoor ons nou niet zolang we €1 mrd per werkdag binnenharken. Dat is diep ingesleten’, aldus Borstlap volgens het FD. ‘De top dichter bij de werkvloer’ door lean & meaningful betekent enerzijds macht delen en anderzijds uitvoering en controle goed organiseren.

Als je mijn blog van vorige week nog eens leest, weet je, dat dit probleem niet alleen iets is bij de Belastingdienst, maar diep geworteld bij leidinggevenden. Ook in het bedrijfsleven. Het levert naast meer efficiency ook effectief een beter (bedrijfs)resultaat op.

Willem Massier

Willem MassierMoet alleen bij de Belastingdienst de top dichter bij de werkvloer komen?