Blogs

De onderstaande blogs zijn gepubliceerd op de website bruggen-bouwen.nl

De kracht van partnerschap en wisselend leiderschap
Met de verkiezing van Donald Trump tot nieuwe president van het machtigste land ter wereld gaan we een bijzonder interessante en spannende tijd tegemoet. Wat doet het met de bestaande partnerships en is de tijd niet rijp voor wisselend leiderschap?

Het Amerikaanse volk heeft gekozen. Niet voor een vrouw uit het voor Amerikaanse begrippen linkse establishment, maar voor een man. Een ‘echte kerel’. Een ‘echte vent’ met totaal ‘gebrek aan moreel besef’, zoals Ben Tiggelaar dat op 11 november in zijn column in het NRC betoogt.

Heel erg weinig mensen hebben het zien aankomen, dat het machtigste land ter wereld wel eens geregeerd zou kunnen gaan worden door iemand die er geen moeite mee heeft om andere mensen te zien als een ander, een minder soort. Terecht maakt Tiggelaar zich er zorgen over, dat slecht voorbeeld ook slecht doet volgen.

De vraag voor mij is daarom, wat wij, jij en ik hiervan willen leren.

Want is het wel zo verrassend allemaal, wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Met de onmenselijke wreedheden in de Eerste en Tweede Wereldoorlog, in Vietnam en Cambodja, op de Balkan, in Afrika (Ruwanda, Kongo en Soedan zijn slechts voorbeelden) en nu zowel in het Midden Oosten als ten gevolge daarvan richting Europa op ons netvlies kunnen we toch niet blijven volhouden, dat de mensheid in het algemeen en de leiders in deze wereld in het bijzonder zich bijzonder inspannen voor een betere wereld voor iedereen? Het draait toch uiteindelijk nog steeds en steeds weer om macht, om ‘het recht van de sterkste’?
Ik citeer uit de reeds genoemde column van Tiggelaar: “Onderzoek van Dan Ariely (hij ontving de afgelopen week nog een eredoctoraat aan de Erasmus Universiteit) laat zien dat van alle factoren die ons aanzetten tot amoreel handelen, het slechte voorbeeld van mensen met wie wij ons verwant voelen het sterkste effect heeft.
Trumps minachting voor onder anderen vrouwen, latino’s, de belastingdienst, vluchtelingen, moslims en milieubeschermers zet voor zijn aanhangers de deur open naar meer asociaal denken en handelen.

Het zijn - denk ik - gewoon feiten.

Keer ik terug bij die vraag wat wij, jij en ik hiervan willen leren. Willen we blijven denken in deze oude en zichzelf verstikkende manier van werken? Dus met leiders die de baas zijn en hun ONDERdanen zeggen, wat zij moeten doen.

Wat ik graag wil blijven delen, is, dat het ook heel anders kan!

Partnerschap in de werkelijke zin van het woord gaat namelijk niet uit van macht en dus in de eerste plaats het continue verbeteren van de eigen positie, maar van samenwerken aan een betere toekomst voor iedereen.

Echt doorleeft partnerschap betekent daarmee in de eerste plaats betrokkenheid. Betrokkenheid op elkaar en de wereld waarin wij leven. Niet wollig of met een dubbele agenda, maar gebaseerd op respect, integriteit en verantwoordelijkheid.

Ik pleit daarom voor wisselend leiderschap. Wanneer we elkaar thuis en zeker ook op het werk de ruimte geven om te ontwikkelen in de eigen kracht, dan ontstaat er iets heel bijzonders. Dan gaan ook oorspronkelijk onzekere mensen leiding nemen. Niet gebaseerd op macht, maar gebaseerd op het gezag, dat ELK mens vanuit de unieke authentieke eigenheid bij zich draagt.

Zulk leiderschap kun je elkaar niet opdringen, zoals in sommige cursussen wel wordt geprobeerd via rollenspellen. Zulk leiderschap ontstaat vanzelf, wanneer er én ruimte is voor zelfontwikkeling van medewerkers én de medewerker continue wordt uitgenodigd om deel te nemen aan besluitvormingsprocessen én diens bijdrage wordt gewaardeerd.
Lean en mean(ingful) krijgt daarmee ook een heel andere betekenis en lading dan ‘lean’ om van mensen af te komen.

Willem Massier


Eerder verschenen blogs


administratorBlogs

Probeer Covide kosteloos uit

 

Je kan meteen beginnen in een online demo-kantoor.

Met behulp van onze uitgebreide Cursus Handleiding en persoonlijk contact vind je snel je weg.

 

>>  Gratis uitproberen?