Blogs

De onderstaande blogs zijn gepubliceerd op de website bruggen-bouwen.nl

Zelf verantwoordelijkheid dragen door commitment


Zelf verantwoordelijkheid dragen door commitment

"Hou nou toch eindelijk eens je mond man. Doe gewoon wat je gezegd wordt. Is dat nou zo moeilijk?"

Je mond houden en doen wat je gezegd wordt!
Anno 2017 is het wellicht nog een natte droom voor veel managers, dat medewerkers zonder enig commentaar dag in en dag uit als een robot taken uitvoeren. Een cultuur waarin tegenspraak per definitie als negatief wordt opgevat en het groepsportret wordt samengesteld rond de sterkste aap op basis van 'het recht van de sterkste'. Als je meneer Trump bijvoorbeeld iemand achteruit ziet trekken en duwen, zodat hij zelf op de voorgrond kan staan om 'America first' zo manifest te maken, dan weet je: "Dit soort macho handelen is nog springlevend."

Of ... geloven in de kracht die elk mens ergens in zich heeft?
Wetenschappelijke onderzoeken hebben allang uitgewezen, dat dit niet het werkklimaat is, waarin mensen creatief tot hun recht komen. Nee, het is ook niet de omgeving, waarin mensen het best presteren. Daarvoor ontbreekt immers het commitment? Het is daarom, dat ik bijzonder getroffen werd, door wat ik de laatste paar weken aantref op de voor mij bijzondere basisschool 't Spectrum in Amersfoort. Een school met kinderen uit maar liefst 24 landen van herkomst en als leitmotiv: "Wij geloven in ieders kracht!"

’t Spectrum is een Vreedzame school
De school hanteert een methode, waarmee samen met de kinderen gezorgd wordt voor een fijne sfeer op school. Een sfeer, waarbij iedereen zich prettig kan voelen en gerespecteerd weet.

[caption id="attachment_827" align="alignleft" width="200"]Ad Goenee, Directeur OBS Spectrum Ad Goenee, Directeur OBS Spectrum[/caption]

Zelf verantwoordelijkheid dragen door commitment
De kinderen leren vooral dat zij zelf veel invloed hebben en verantwoordelijk mogen zijn voor hoe het in hun klas, in hun school en in hun omgeving zo geregeld is, dat iedereen zich prettig en veilig kan voelen. Een voorbeeld daarvan is samen met de leerkracht regels en afspraken voor de groep opstellen en er samen ‘voor tekenen’ dat het zo afgesproken is en we elkaar en onszelf eraan houden. De kinderen zijn extra gemotiveerd, omdat het mede door hen zelf bedachte afspraken en regels zijn. Afspraken en regels, waaraan ze zich gecommitteerd voelen.

Kinderen als mediatoren
Natuurlijk zijn er ook op deze school conflicten, want die horen bij het omgaan met elkaar en verschillende belangen. De school probeert waar mogelijk om de leerlingen zelf stappen aan te leren om een conflict op te lossen soms met hulp van leerlingen uit de groepen 7 en 8, die geleerd hebben hoe conflicten goed opgelost kunnen worden (de mediatoren). Natuurlijk blijft de leerkracht van de groep altijd verantwoordelijk.

Pedagogisch competent
Er wordt dus nogal wat gevraagd van de leerkracht op deze bijzondere openbare school. Overgenomen uit wat documentatie: "Begrijpen dat deze leerlingen extra door hun achtergronden veel steun ervaren door structuur en voorspelbaarheid. Dus laten we in in het pedagogisch handelen dat begrip omzetten in daden door de met het team afgesproken pedagogische werkwijze te hanteren. Vanuit vaste patronen bied je met voorspelbaar leerkrachtgedrag de kinderen veiligheid en doe je kleine stappen in loslaten en het geven van verantwoordelijkheid. Je laat in in je gedrag zien, dat je ‘liefdevol kunt begrenzen’. Duidelijkheid begint bij je eigen uitstraling en gezag. Je gaat uit van menselijke waardigheid, pluriformiteit en democratische waarden. Je stimuleert, vanuit diverse invalshoeken, een democratische houding en morele verantwoording.

'Jong geleerd is oud gedaan'
Een gezegde dat we allemaal kennen en waarvan we ook allemaal de waarheid ervaren in ons leven. Het is veel moeilijker om eerst iets af te leren en daarna iets nieuws aan te leren. Juist daarom schreef ik deze blog. Omdat op deze school het lef getoond wordt om aan de basis van de levens van de toevertrouwde kinderen de gedeelde waarden mee te geven, die de kinderen als volwassenen zo goed zullen kunnen gebruiken. Ik hoop er na de zomervakantie zelf ook mijn steentje aan bij te kunnen gaan dragen.

Meer informatie over


Eerder verschenen blogs


administratorBlogs

Probeer Covide kosteloos uit

 

Je kan meteen beginnen in een online demo-kantoor.

Met behulp van onze uitgebreide Cursus Handleiding en persoonlijk contact vind je snel je weg.

 

>>  Gratis uitproberen?