Blogs

De onderstaande blogs zijn gepubliceerd op de website bruggen-bouwen.nl

'Ik voel me niet veilig op mijn werk!'


Veiligheid op het werk

"Ik voel me niet meer veilig op mijn werk." en "Ik wil je wel kunnen vertrouwen." Twee korte zinnetjes, die de kern weergeven van waar het bij leiderschap in relatie tot veiligheid op het werk om draait.

Veiligheid op het werk
Met 'veiligheid op het werk' bedoel ik niet de fysieke veiligheid van werknemers in hun werk in de chemie of schoonmaakbranche bijvoorbeeld. Nee, ik doel op sociale (on)veiligheid. Angst voor collega's. Angst voor 'de baas'. Wat een triestigheid. Als het jou (be)treft. Maar ook als je in gesprek komt met iemand die dagelijks door dit soort angst wordt geleefd. Een huilende collega die totaal geen zin meer heeft in het werk en dat werk en de daarbij horende ellende ook meeneemt naar huis.

Waardering en vertrouwen
Het lijkt er vaak op, dat resultaatgerichtheid en werkplezier tegengestelde grootheden zijn. Kritiek is misschien vaak wel bedoeld als opbouwend, maar zo komt het meestal niet over. Je spreekt je collega aan op iets wat niet goed gaat. Dat voelt voor hem/haar als een aanval, waartegen hij zich moet verdedigen. Natuurlijk kan je van je collega's vragen om beter te leren omgaan met kritiek, maar je kan je kritiek ook helemaal verpakken in de vorm van een tip. Dat is voor de ander en voor jou leuker en het werkt veel beter. En dat geldt helemaal, wanneer je je tip begint met het uitspreken van waardering voor wat wel goed gaat. Als leidinggevende wil je toch het beste uit je mensen halen?

Pesten als uiterste vorm van onveiligheid
Kijk eens naar de korte film op http://www.pestenopdewerkvloer.nl/ en herken, wat er misschien ook bij jou op het werk gaande is. Met jezelf of met een collega.

"In 2014 waren een half miljoen werknemers het slachtoffer van pesterijen, waarvan 80.000 structureel. (cijfers TNO) Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie." (Bron 'Pesten op de werkvloer')

Pesterij kan beginnen met een lolletje, dat zich ontwikkelt tot hartgrondig pesten. Pesterij kan ontstaan door jaloezie of gewoon omdat iemand anders is. Pesten heeft in elk geval te maken met de cultuur binnen een bedrijf en afdeling.

Ik schreef al: "Het lijkt wel of resultaatgerichtheid en werkplezier tegengestelde grootheden zijn." Alle onderzoeken tonen echter het tegenovergestelde aan. Pesten op de werkvloer leidt bijvoorbeeld tot zo’n vier miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat levert werkgevers een kostenpost op van € 900 miljoen aan loondoorbetaling.

Waardering en vertrouwen
Natuurlijk is controle belangrijk, maar in controle zijn, is heel wat anders dan er constant bovenop zitten met kritische opmerkingen. Opmerkingen die door anderen misschien zelfs kunnen worden opgevat als een seintje om een lolletje te beginnen. Een lolletje dat eindigt waar niemand beter van wordt.

Ik pleit voor een andere weg. Ik pleit voor resultaatgericht SAMENwerken. Voor een bedrijfscultuur waar jouw medewerkers in hun kracht komen, doordat jij hen waardering en vertrouwen geeft. Vertrouwen vraag je namelijk niet; je geeft het.


Eerder verschenen blogs


administratorBlogs

Probeer Covide kosteloos uit

 

Je kan meteen beginnen in een online demo-kantoor.

Met behulp van onze uitgebreide Cursus Handleiding en persoonlijk contact vind je snel je weg.

 

>>  Gratis uitproberen?